login:
heslo:
přihlášení  (registrace)
neodhlašovat

 


Články

Poskytnutí konzistentní láskyplné péče

Kojenci a malé děti mají intenzivní potřebu fyzické přítomnosti důsledného, milujícího, reagujícího pečovatele - v ideálním případě by to měl být rodič.
Denní péče a hry, milující interakce budují silné vazby. Poskytnutím konzistentní, milující péče od raného dětství, rodiče posílí své vztahy s  dítětem a vybudují tak zdravý kontakt. Nemohou-li se rodiče o své dítě starat celou dobu, potřebuje dítě někoho, kdo bude nejen konzistentní a milující, ale vědomě si s ním vytvoří pevné pouto a poskytne mu takovou péči, která posiluje jejich vztah.
  a7_1.jpg
Organizujte čas s ohledem na potřeby dítěte
Místo abyste se snažili nacpat dítě do stávajícího programu, buďte tvůrčí a snažte se přijít na nové způsoby, jak dítě nenásilně začlenit do chodu rodiny. Navrhněte nové postupy, které budou příjemné i pro dítě.
Například si k sobě vezměte dítě na noc, udělejte si z procházky cvičení a uvelebte své dítě do nosítka, domluvte se se svým zaměstnavatelem na možnostech úpravy pracovní doby, abyste mohli být se svým dítětem co nejvíce.

Praktické tipy na krátké odloučení

Svěřte své dítě do péče takové osobě, se kterou má dítě dobrý vztah, důvěřuje jí a která se k němu chová podle principů AP.
Respektujte pocity dítěte, snažte se ho na odloučení připravit tak, aby to pro něj nebyl stresující zážitek.
Akceptujte, že i starší děti mohou mít problémy s odloučením.
Nepoužívejte stud, strach, vyhrožování, abyste dítě připravili na oddělení, stejně tak nic takového nepoužívejte, abyste zabránili dítěti kvůli tomu plakat.
Je velmi důležité, aby se rodiče, kteří tráví více času bez dětí, věnovali dětem plnohodnotně a velmi cíleně.
Různé děti jsou na oddělení připravené v různém věku, ale výzkumy všeobecně ukazují, že až do věku 3 let může být pro děti obtížné obejít se bez rodičů na více jak 2 noci. Pro děti mladší 30ti měsíců může být stresující, pokud o ně pečuje jiná osoba než rodič více jak 20 hodin týdně.

a7_2.jpg

Práce a možnosti péče o vaše děti

  • Promyslete, jaké máte ekonomické a hospodářské možnosti, aby mohl o dítě pečovat vždy jeden z rodičů a nebo oba.
  • Pro dítě je důležité, aby se o něj staral člověk, který ho má rád, a rodiče by měli své děti povzbudit k tomu, aby si k tomuto člověku vytvořily pevný a příjemný vztah.
  • Časté  změny pečovatele nejsou pro dítě dobré.
  • Přechod na hlídání cizí osobou by měl být postupný, aby si na něj dítě stačilo v klidu zvyknout a vše proběhlo bez větších problémů a nenásilně.
  • Minimalizace doby strávené bez rodičů poskytuje nejlepší příležitost pro dítě budovat si pevné vazby s rodiči.
  • Objímání a mazlení pomáhá rodičům i dětem sblížit se po odloučení.
  • Zahrňte čas strávený s dětmi mezi své úkoly a ve volném čase buďte se svou rodinou


Zdroj: Attachment parenting international, Our Babies, our selves, Wikipedia©2019, SLEPIČÁRNA