login:
heslo:
přihlášení  (registrace)
neodhlašovat

 


Články

Pozitivní příklady a pozitivní výchova

Kontaktní rodičovství uvádí "zlaté pravidlo" - rodiče by se měli ke svým dětem chovat tak, jak by chtěli, aby bylo zacházeno s nimi.
Pozitivní výchova je zakořeněna v bezpečném, důvěrném a pevném vztahu mezi rodičem a dítětem. Krutá nebo příliš represivní disciplína toto spojení oslabuje. Nezapomeňte, že konečným cílem disciplíny je pomoci dětem rozvíjet sebe-kontrolu a sebe-disciplínu.
a6_1.jpg

Nebezpečí "tradiční" výchovy

 • Vštěpování strachu u dětí nemá žádný účel a vytváří pocity studu a ponížení. Strach může vést ke zvýšenému riziku budoucího asociálního chování včetně kriminality a zneužívání návykových látek.
 • Studie ukazují, že bití a další fyzické násilné techniky mohou v budoucnu způsobovat poruchy chování a emocionální problémy.
 • Drsné a násilné metody učí děti, že násilí je jediná cesta k řešení problémů.
 • Ovládání nebo manipulativní způsoby ohrožují důvěru mezi rodičem a dítětem, a poškozují vazby mezi nimi.
 • Znamením osobní síly a růstu je zkoumání vlastního dětství, toho, jak nás negativně ovlivnilo chování našich rodičů. A pokud nejsme schopni praktikovat pozitivní výchovu, nebojme se vyhledat odbornou pomoc.

Jemný přístup k výchově

 • Pozitivní disciplína začíná hned od narození. Pouta lásky a důvěry jsou vytvářena už když rodiče soustavně a soucitně reagují na kojenecké potřeby a stanou se tak základem výchovy.
 • Pozitivní výchova zahrnuje použití takových technik, jako  je prevence, rozptylování a jemné náhrady za špatné podněty.
 • Podporujte dítě v bezpečném zkoumání světa, dívejte se na věci jeho očima a nechte přirozeně vyplynout důsledky.
 • Snažte se pochopit jak děti komunikují a jak se chovají.
 • Řešte problémy společně a to tak, aby to bylo pro obě strany důstojné.
 • Respektujte vývojové fáze vašeho dítěte a přizpůsobte s láskou své vedení potřebám dítěte a jeho temperamentu.
 • Děti se učí příkladem, takže je důležité usilovat o to, aby model pozitivní akce a vztahy v rodině byly v souladu s ostatním chováním.
 • Když rodiče reagují tak, že vytváří napětí, vztek nebo zraní city dítěte, mohou napravit jakékoli škody na vztahu rodič-dítě tím, že se dítěti omluví a usmíří se spolu.

 

a6_2.jpg

Nástroje pro pozitivní výchovu

Tento seznam nezahrnuje vše a některé techniky popsané nemusí být vhodné pro děti určitého věku a temperamentu

 • udržujte pozitivní vztah
 • používejte empatii a respekt
 • zkoumejte postupy v pozitivní výchově
 • hledejte řešení společně s dětmi
 • respektujte schopnosti dítěte v závislosti na jeho vývoji
 • vytvořte si pozitivní životní prostředí a udržujte pozitivní vztah
 • používejte empatii a respekt
 • zkoumejte postupy v pozitivní výchově
 • hledejte řešení společně s dětmi
 • nechte přirozeně vyplynout důsledky jednání dítěte
 • chvalte výkony a ne osobu
 • žijte přítomností a ne minulostí
 • promluvte si s dítětem než zasáhnete
 • respektujte omluvu
 • dávejte  možnost volby
 • buďte citliví na silné emoce
 • pečlivě zvažte svá rozhodnutí
 • používejte logické důsledky střídmě a s citem
 • používejte pobídky tvořivě se staršími dětmi

Naučit se používat pozitivní výchovu není pro rodiče snadné, zejména pokud sami vyrůstali v tradičním autoritářském prostředí. Proto je  důležité, aby mluvili s ostatními rodiče o AP výchově a dostalo se jim podpory okolí.


Zdroj: Attachment parenting international, Our Babies, our selves, Wikipedia©2019, SLEPIČÁRNA