login:
heslo:
přihlášení  (registrace)
neodhlašovat

 


Články

Porod doma - jak můžete pomoci

Jedna z možností jak ovlivnit současné dění v oblasti porodnictví je vyjádřit svůj zájem o péči porodní asistentky.

Lze to udělat osobním dopisem!
(důležité: úřady je nutné oslovit doporučeným dopisem a vyžadovat písemnou odpověď, vhodné je také psát dopis osobně a vysvětlovat své osobní důvody, přání a motivace)

Koho oslovit:
Krajské úřady (odbor zdravotnictví): s dotazem, zda by mohly zaslat seznam porodních asistentek, které od Krajského úřadu získaly registraci PORODNI ASISTENTKA (tedy bez omezení), které ji opravňuje k vedení fyziologického porodu. Pokud nemá,  požádat úřad o radu, na koho se má žena s žádostí o poskytnutí péče u domácího porodu obrátit.

- Porodnice v místě bydliště: nouzové řešení obrátit se na zdravotnické zařízení ve spádové oblasti mého bydliště, které zaměstnává porodní asistentky a má povinnost poskytovat potřebnou zdravotní péči.
 

- Pojišťovny: s žádostí o seznam PA, které mají s pojišťovnou smlouvu a která z nich poskytuje péči při mimoklinických porodech. Pokud žádná taková není, optat se pojišťovny, jakým způsobem může pojišťovna své klientce tuto péči zajistit.

- Ministerstvo zdravotnictví: vyjádřit zájem o kontinuální péči porodní asistentky

Vaše dotazy mohou výrazně posílit naše vyjednávací pozici při dalších jednáních.

Poprosit o zaslání případných reakcí úřadů, abychom si mohli udělat jasno v jejich aktuální argumentaci (na adresu Zora Javorská, NESEHNUTÍ, tř. Kpt Jaroše 18, Brno, či oscanovanou odoveď na email ).

Více informací http://www.normalniporod.cz©2019, SLEPIČÁRNA