login:
heslo:
přihlášení  (registrace)
neodhlašovat

 

Attachment parenting neboli kontaktní rodičovství

Tato stránka je určena všem, kteří respektují přirozené potřeby svých dětí a občas mají pocit, že jsou ve svém okolí za exoty. Dobrá zpráva - je nás víc. Zde můžete najít podobně smýšlející lidi, rady a podporu.


Attachment parenting neboli kontaktní rodičovství znamená formování a rozvíjení silné vazby mezi rodiči a jejich dětmi.  Naším cílem by mělo být pečovat o děti s radostí, láskou a respektem.
KR není nic nového, v mnoha ohledech je to návrat k instinktivnímu chování našich předků. V posledních šedesáti letech bylo provedeno několik odborných výzkumů, které prokázaly, že citové pouto mezi rodičem a dítětem je důležité pro další rozvoj dítěte, z hlediska jeho budoucích dobrých a empatických vztahů s ostatními lidmi. Na základě těchto výzkumů bylo definováno osm zásad, které mají napomoci vytvořit zdravý vztah mezi rodičem a dítětem :

Mnozí rodiče i v dalších situacích volí možnosti, které považují za součást přirozeného způsobu života: například přirozený porod, porod doma, společné spaní, domácí škola, bio potraviny a další bio produkty, šetrné chování k přírodě...1) Příprava na těhotenství, porod a rodičovství
Emoční a fyzická příprava na těhotenství a porod je v KR důležitá. Zajímejte se o to, jaké jsou možnosti porodu, jaká je nabízená péče a o vše, co s tím souvisí. Stejně tak zjišťujte, jaké jsou možnosti novorozenecké péče. Kontinuálně se sami vzdělávejte o vývojových fázích dítěte před i po narození, což vám pomůže vyhnout se nerealistickým očekáváním a pružně reagovat v nových situacích. více

2) Krmení s láskou a respektem
Kojení je ideální k uspokojení fyzických i citových potřeb kojence. Je to jeden z hlavních způsobů, jak upevnit vztah mezi matkou a dítětem. Kojte své dítě podle jeho potřeby, sledujte signály toho, že chce napít a nabídněte mu kojení bez ohledu na čas (jak dlouho pije, kdy bylo kojeno naposledy). více

3) Citlivé reakce na potřeby dítěte
Budujte základy empatie a důvěry již od narození. Nalaďte se na to, jak s vámi dítě komunikuje a důsledně a odpovídajícím způsobem na to reagujte. U miminka nelze očekávat, že se samo uklidní. Potřebuje klidné, milující a empatické rodiče, kteří mu pomohou naučit jak své emoce řídit. Reagujte citlivě na dítě, které něco bolí a trápí, sdílejte jeho dobrou náladu a radost. více

4) Zajištění bezpečného spánku, fyzicky i citově
Miminka a děti mají v noci stejné potřeby jako ve dne – mají hlad, jsou osamělé, mají strach, je jim horko nebo chladno .... A spoléhají se na rodiče, že jim pomohou zvládnout tyto silné negativní pocity. Zkoušení různých uspávacích technik (např. Estivil apod.) může dítě negativně poznamenat fyzicky i psychicky. Společné spaní je výhodné pro rodiče i děti. více

5) Častý fyzický kontakt
Nošení naplňuje dětskou přirozenou potřebu fyzického kontaktu, pocitu bezpečí, lásky, pohybu a stimulace. Blízký kontakt  je mimořádně účinný jak při kojení, tak při masáži nebo koupání . Nošení tyto potřeby naplňuje "za pochodu". Mazlení, objímání, škrábaní zad, masáže a fyzické hry uspokojují tuto potřebu u starších dětí. více

6) Pozitivní příklady a pozitivní výchova
Pozitivní výchova pomáhá dítěti rozvíjet svědomí pomocí jeho vnitřní kázně a soucitu s ostatními. Výchova, která je empatická, milující a respektující, posiluje vazbu mezi rodičem a dítětem. Spíš než abyste reagovali na určité konečné chování, hledejte příčiny tohoto chování. Komunikujte s dítětem a společně hledejte řešení problému tak, aby bylo důstojné pro vás oba. více

7) Poskytnutí konzistentní láskyplné péče
Kojenci a malé děti mají intenzivní potřebu fyzické blízkosti milující a reagující osoby, která o ně pečuje. Přizpůsobujte svůj program potřebám dítěte a snažte se o minimální stres a úzkost z odloučení. V případě potřeby dítě svěřte člověku, ke kterému má dítě důvěru a který se o něj dokáže dobře postarat. více

8) Snaha o rovnováhu v osobním a rodinném životě
Snažte se být v pohodě. Je jednodušší citlivě reagovat, pokud jste sami v dobrém rozpoložení. Vytvořte si podpůrné sítě, klaďte si reálné cíle, dejte přednost lidem před věcmi a nebojte se říci "ne". Rozpoznávejte individuální potřeby v rámci rodiny a věnujte se jim co nejvíce. Ovšem jen do té míry, aby nebylo ohroženo vaše fyzické a psychické zdraví. Buďte tvůrčí, prožívejte rodičovství radostně. Udělejte si čas i sami na sebe, protože si to zasloužíte stejně jako ostatní. více


Zdroj: Attachment parenting international, Our Babies, our selves, Wikipedia

©2019, SLEPIČÁRNA